Paszporty i dokumenty podróży

Paszporty i dokumenty podróży

Usługi dla obywateli Jemenu, takie jak przedłużanie ważności paszportu, poświadczanie oficjalnych dokumentów (apostille) oraz inne usługi.

Wszystkie dokumenty, łącznie z dokumentami poświadczającymi wykształcenie, przedstawione Sekcji Konsularnej Ambasady Jemenu muszą być najpierw poświadczone przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub inny właściwy urząd.

Dokumenty jemeńskie muszą być poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Jemenu przed legalizacją przez Sekcję Konsularną Ambasady w Warszawie.
Pełnomocnictwa oraz inne dokumenty o podobnie wiążącej mocy prawnej powinny być przedstawione w oryginale i podpisane w obecności notariusza przed przedstawieniem ich do legalizacji przez Sekcję Konsularną Ambasady.

OPŁATY ZA WYDANIE PASZPORTU PRZEZ KONSULAT JEMEŃSKI WE  FRANKFURCIE:

WIEK PIERWSZY PASZPORT ZNISZCZENIE PASZPORTU ZAGUBIENIE PASZPORTU
do 8 lat 57 euro 92 euro 127 euro
9-18 lat 87 euro 147 euro 197 euro
powyżej 18 lat 117 euro 207 euro 287 euro
studenci 42 euro 77 euro 102 euro

Do powyższych opłat należy:

 1. Dołączyć 30 zł dla Ambasady w Warszawie jako pokrycie kosztów wysyłki z Warszawy do Frankfurtu oraz z Warszawy do osoby zainteresowanej (wysyłka poprzez Pocztę Polską)
 2. W razie potrzeby wysyłki ekspresowej należy przelać 55 euro na konto Konsulatu we Frankfurcie (wysyłka za pośrednictwem DHL)

UWAGI:

 1. Obywatele Jemenu mieszkający w Polsce winni są dołączyć kopie dowodu osobistego oraz karty pobytu
 2. Dalsze informacje znajdziecie Państwo tutaj.

 

Dokumenty podróży

Jest to tymczasowy dokument wydany obywatelowi Republiki Jemenu, umożliwiający mu powrót do kraju w następujących okolicznościach :

 1. utrata lub uszkodzenie paszportu
 2. dzieci Jemeńczyków urodzone za granicą, które nie posiadają dokumentów
 3. w wyjątkowych wypadkach: deportacji oraz niemożności wydania dokumentów dla dzieci i małżonka emigranta zgodnie z prawem i regulaminem

Do otrzymania dokumentu podróży niezbędne jest:

 1. dostarczenie kolorowej fotografii
 2. dostarczenie aktu urodzenia
 3. dostarczenie uszkodzonego paszportu lub jego kopii lub zaświadczenia od policy o utracie paszportu
 4. wypełnienie wniosku o wydanie nowego paszportu
 5. uiszczenia opłaty w wysokości 10 dolarów (zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych – niniejszy wymóg nie dotyczy deportowanych)
 6. jeżeli osoba prosząca o dokument podróży nie posiada żadnych dokumentów winna okazać paszport ojca jeżeli go posiada, albo skontaktować się z rodziną w kraju w celu wydania mu nowego dokumentu przez sąd jemeński
 7. skontaktowanie się z Urzędem do Spraw Tożsamości i Obywatelstwa celem uzyskania dokumentu podróży

 

Dokumenty dla nowo narodzonych dzieci obywateli Jemenu

Ojciec dziecka pisze podanie o wydanie dla dziecka dokumentu załączając do podania:

 1. kopię paszportu obojga rodziców
 2. kopię aktu małżeństwa
 3. kopię świadectwa urodzenia dziecka zalegalizowanego przez Konsulat lub Ambasadę Jemenu w kraju urodzenia dziecka
 4. dwie fotografie dziecka

Jeżeli matka dziecka jest cudzoziemką do podania o wydanie dokumentu podróży należy:

 1. dołączyć kopie paszportu obojga rodziców
 2. dołączyć kopię świadectwa urodzenia dziecka zalegalizowaną przez Konsulat lub Ambasadę Jemenu w kraju urodzenia dziecka
 3. dołączyć kopię aktu małżeństwa zalegalizowaną przez odpowiednie władze
 4. wypełniony wniosek o wydanie dokumentu podróży wraz z fotografią dziecka i uiszczenie ustalonej opłaty
 5. osobiście zgłosić się po odbiór dokumentu, ewentualnie napisać upoważnienie dla innej osoby
 6. placówka wydaje dokument podróży w ciągu 24 godzin po uzyskaniu wszystkich dokumentów i spełnieniu wszystkich wymogów.

Close