Wizy

Wizy

Wizy

Wiza jest dokumentem przytwierdzonym do strony w paszporcie i wydanym przez konsulat, uprawniającym do wjazdu na terytorium Republiki Jemeńskiej.

Wizy przeznaczone są dla obywateli innych krajów przebywających stale poza terytorium Republiki Jemeńskiej, które pragną odwiedzić Jemen w celach turystycznych, biznesowych, podjęcia pracy lub studiów. Kategoria wizy zależy od celu podróży.

Wiza jest wydawana po uzyskaniu zgody władz imigracyjnych Republiki Jemenu. Średni czas oczekiwania na wydanie wizy to około 2 tygodni.

W celu aplikowania o wizę należy:

 1. Wypełnić formularz dostępny tutaj
 2. Określić cel wizyty oraz posiadać:
  - zaproszenie od partnera biznesowego (wiza biznesowa)
  - zaproszenie zapraszającej instytucji lub osoby (wiza turystyczna)
  - zaświadczenie z biura podróży (wiza turystyczna bez zaproszenia)
  - zaświadczenie z uczelni (wiza studencka)
 3. Posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy
 4. Dostarczyć 2 fotografie o wymiarach 4 x 6 cm
 5. Określić datę wjazdu i wyjazdu
 6. Dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia
 7. Dokonać opłaty wizowej w wysokości 30 USD (wiza jednokrotnego przekroczenia ważna 3 miesiące) i przedstawić potwierdzenie. Opłaty można dokonać na miejscu.
 8. Dostarczyć kopertę z naklejonym znaczkiem pocztowym (celem przesłania paszportu).

Sekcja konsularna nie gwarantuje uzyskania wizy. Prosimy o niedokonywanie zakupu biletów oraz innych rezerwacji do czasu uzyskania wizy.

Close