Historia Ambasady

History of Yemeni - Polish Relation

HISTORIA STOSUNKÓW POLSKO-JEMEŃSKICH

 1. 1957 wizyta delegacji jemeńskiej w Polsce, która zapoczątkowała wzajemne relacje
 2. 1962 Polska uznaje powstanie Republiki w Jemenie Północnym  (Arabska Republika Jemenu)
 3. 1986 Polska uznaje Ludową Republikę Jemenu Południowego
 4. 1981 złożenie listu uwierzytelniającego przez J.E. Pana Ahmeda Abdo Rajah jako pierwszego Ambasadora Jemenu Południowego nie rezydującego w Warszawie  (z siedzibą w Berlinie)
 5. 1983 złożenie listu uwierzytelniającego przez J.E. Pana Mohammeda Hatem Al-khawi jako    Ambasadora Jemenu Północnego nie rezydującego w Warszawie   (z siedzibą w Berlinie)
 6. 1984 podpisanie umowy o współpracy kulturalno-naukowej między Rzeczypospolitą Polską a Arabską Republiką Jemenu, na podstawie której około 700 studentów jemeńskich rozpoczęło studia wyższe w Polsce Wrzesień
 7. 1989 E. Pan Yahya Al-wazir został mianowany Charge d’Affaires w Polsce I powieżono mu otwarcie Ambasady w WarszawieWrzesień.
 8. 1990 Pan Mansoor Abdul Rab został mianowany Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Jemenu w Polsce
 9. 1991 Polska otwiera Ambasadę w Sanie i J.E. Pan Jacek Stępiński (orientalista) zostaje mianowany Ambasadorem Polski w Jemenie
 10. 1993-1995 druga wojna w Zatoce powoduje obniżenie rangi Ambasady do Charge  d’Affaires
 11. 1995-2000  Pan Yahya Al-Eriani zostaje Ambasadorem Pełnomocnym Republiki  Jemenu w Polsce
 12. 2000-2004  Pan Abdulaziz Boissa zostaje Ambasadorem Republiki Jemenu w Polsce
 13. 2004-2008 Pan Shaif Bader zostaje Ambasadorem Republiki Jemenu w Polsce
 14. 2008-2012  Pan Ali Aqlan zostaje Ambasadorem Republiki Jemenu w Polsce
 15. 2012-2016 Ambasada w randze Charge d’Affaires a.i.
embassy building

Biura Ambasady Republiki Jemenu oraz Sekcji Konsularnej w Warszawie.

Ambasada na mapie.

Close