Legalizacja

Legalizacja

Legalizacja

Sekcja Konsularna świadczy usługi legalizacji dokumentów dla osób fizycznych, prawnych oraz firm, które pragną odwiedzić lub prowadzić działalność w Jemenie.

Wszystkie dokumenty, łącznie z dokumentami poświadczającymi wykształcenie, przedstawione Sekcji Konsularnej Ambasady Jemenu muszą być najpierw poświadczone przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub inny właściwy urząd.

Dokumenty jemeńskie muszą być poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Jemenu przed legalizacją przez Sekcję Konsularną Ambasady w Warszawie.
Pełnomocnictwa oraz inne dokumenty o podobnie wiążącej mocy prawnej powinny być przedstawione w oryginale i podpisane w obecności notariusza przed przedstawieniem ich do legalizacji przez Sekcję Konsularną Ambasady.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem: +48 22 617 60 25/26

Close