Biznes w Jemenie

Ekonomia

Republika Jemenu przyjęła politykę gospodarczą opartą na wolnych mechanizmach rynkowych, które mają na celu podniesienie poziomu zaangażowania sektora prywatnego w gospodarkę, przedefiniowanie roli państwa w zakresie działalności gospodarczej i działanie na rzecz ustanowienia rządów prawa. Dodatkowo celem jest zapewnienie stabilności gospodarczej i zachęcenie sektora prywatnego do odgrywania wiodącej roli w procesie rozwoju i osiągnięcia wzrostu gospodarczego, poprzez zestaw zasad i procedur finansowych, monetarnych i administracyjnych, które zachęcają do wolnego handlu i prowadzą do zreformowania ustawodawstwa podatkowego, zwyczajów, inwestycji i sądownictwa w celu poprawy ogólnego nastroju inwestycyjnego.

Inwestycje

Jemen jest w trakcie początkowych etapów procesu rozwoju gospodarczego i społecznego. To stanowi znaczne obciążenie, zwłaszcza w odniesieniu do ustanowienia wymogów infrastrukturalnych sektorów produkcyjnych i usługowych. Jednak inwestycje w Republice Jemenu napotykają na wiele podstawowych problemów, w tym finansowych z racji ograniczonych zasobów Jemenu. Państwo aktywnie szuka sposobów, aby zachęcić i przyciągnąć inwestycje krajowe i zagraniczne.

Strefa wolnocłowa

Przykładem ułatwień tworzonych przez rząd jest miasto Aden uznane za wolny port (strefa wolnocłowa) w 1991 roku. Ma strategiczne znaczenie ze względu na swoje korzystne położenie bezpośrednio przy głównym szlaku handlowym Bliskiego Wschodu do Europy i Ameryki. Charakteryzuje się możliwością świadczenia usługi tranzytu w Afryce Wschodniej, w obrębie Morza Czerwonego, subkontynentu indyjskiego oraz Zatoki Perskiej.

Close