Społeczność jemeńska w Polsce

yemen community

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Jemeńczyków w Polsce

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Jemeńczyków w Polsce jest organizacją niekomercyjną, która opiera się na społecznej pracy jej członków.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez regularne spotkania jej członków, poprzez organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych oraz różnego rodzaju wystaw.
W chwili obecnej stowarzyszenie liczy 55 członków mieszkających na terenie całej Polski i ponad 60 osób deklarujących sympatię dla poczynań tego stowarzyszenia.

Close