MSZ ostrzega obcokrajowców przed wyłudzeniami

W ostatnim czasie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odnotowało przypadki nieuprawnionego podszywania się pod służbowy numer telefonu MSZ: 022 523-90-00, opublikowany na oficjalnej stronie internetowej resortu.

Osoby wykonujące połączenia telefoniczne kontaktowały się z obcokrajowcami przebywającymi na terytorium Polski informując m.in., że w trakcie procedury wizowej aplikant nie dopełnił wszystkich formalności, np. przekazał niekompletną dokumentację lub podał błędne dane osobowe, co z kolei miało skutkować groźbą wydalenia tego cudzoziemca z Polski. W celu uniknięcia rzekomej procedury deportacji żądano od ofiary wpłaty określonej kwoty pieniężnej przy wykorzystaniu firm zajmujących się międzynarodowym przekazem pieniędzy.

Mając powyższe na uwadze wyjaśniamy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie podejmuje kontaktu z cudzoziemcami przebywającymi na terenie Polski. Organami wizowym są konsulowie pracujący w placówkach poza granicami Polski. W celu uniknięcia podobnych prób wyłudzenia korzyści finansowych, w przypadku stwierdzenia prób nawiązania kontaktu dotyczącego podobnych okoliczności, Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomenduje zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji oraz poinformowanie MSZ o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres rzecznik@msz.gov.pl.

Close