Stan zagrożenia epidemicznego

Specjalne środki bezpieczeństwa w związku z koronawirusem (COVID-19)

W trosce o bezpieczeństwo gości i personelu Ambasady wprowadzamy następujące zmiany w organizacji pracy Ambasady i Sekcji Konsularnej:

  1. Personel będzie pełnił dwuosobowe dyżury w dni powszednie w godzinach 10:00 - 13:00.
  2. Wszystkie czynności konsularne dokonywane będą za pośrednictwem poczty lub/i poczty elektronicznej (za wyjątkiem udzielania pełnomocnictw)
  3. Personel będzie odpowiadał na zapytania telefoniczne pod numerem +26 25 60 617 w dni powszednie w godzinach 10:00 - 13:00, na zapytania przesłane pocztą elektroniczną w dni powszednie w godzinach 9:00 - 16:00
  4. Wszyscy obywatele jemeńscy przebywający aktualnie na terenie RP proszeni są o śledzenie informacji i rekomendacji dostępnych na stronie Ministerstwa Zdrowia  https://www.gov.pl/web/zdrowie/ oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej: https://gis.gov.pl/en/homepage/

Close