Rozmowy polsko-jemeńskie

Rozmowy polsko-jemeńskie

Rozmowy polsko-jemeńskie

W dniu 19 października odbyły się pierwsze od kilku lat polsko-jemeńskie rozmowy wpisujące się w szerszy kontekst wysiłków wspólnoty międzynarodowej na rzecz rozwiązania kryzysu jemeńskiego. Minister stanu ds. Parlamentarnych i Rady Konsultatywnej (Shoura) Republiki Jemeńskiej,  Othman Hussein Faid Mujalli spotkał się z wiceminister Joanną Wronecką. Polskę i Jemen łączą tradycyjnie bliskie relacje dwustronne, a w ramach bieżącej współpracy strona polska oferuje obywatelom Jemenu programy stypendialne na krajowych uczelniach.

Podczas czwartkowych rozmów omówiono m. in.  działania mediacyjne Specjalnego Wysłannika ONZ ds. Jemenu Ismaila Oulda Szejka Ahmeda, rozwój sytuacji w regionie w świetle kolejnych napięć na Półwyspie Arabskim i Bliskim Wschodzie. Rozmowy poświęcone były także nasilającemu się zjawisku zagrożeń ze strony grup terrorystycznych.

Close