ONZ potępia Houthi & Saleha

ONZ potępia Houthi & Saleha

ONZ potępia Houthi & Saleha

Ansar Allah (rebelianci Houthi) oraz Saleh podpisali w dniu 28 lipca porozumienie o utworzeniu Rady Politycznej  o bardzo szerokich kompetencjach politycznych, wojskowych, ekonomicznych, administracyjnych i szerokich uprawnieniach wykonawczych oraz legislacyjnych.

Posunięcie to stoi w sprzeczności ze zobowiązaniami jakie Houthi oraz partia Saleha podjęły w ramach sponsorowanego przez ONZ procesu pokojowego. Jednostronne działania podejmowane przez Houthi oraz Saleha stwarzają zagrożenie dla istotnych postępów i ustaleń poczynionych w ramach rozmów w Kuwejcie.

Jest to przykład pogwałcenia konstytucji Jemenu, założeń inicjatywy Rady Współpracy Państw Zatoki oraz ich mechanizmu implementacyjnego. Porozumienie stanowi poważne naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2216 (2015), która wyraźnie  stwierdza, że wszystkie strony, w szczególności Houthi, muszą powstrzymać się od jednostronnych działań, które mogłyby zagrozić procesowi transformacji politycznej w Jemenie oraz wzywa je do zaprzestania wszystkich działań, które pozostają w wyłącznej kompetencji legalnego rządu Jemenu.

Close